Research on the Relationship between Micro-finance and Regional Economic Development——An Empirical Analysis Based on Spatial Dubin Model
ZHENG Lan-xiang, WANG Xin-ping
Journal of Chaohu University . 2019, (2): 33 -42 .  DOI: 10.12152/j.issn.1672-2868.2019.02.006