Interpreter "Interpreting" Intent: On Ken Liu's English Translation of Gender in Si Shen Yong Sheng in the Light of the Patronage
HE Yu-fang
Journal of Chaohu University . 2022, (5): 127 -133+164 .  DOI: 10.12152/j.issn.1672-2868.2022.05.015