Xie Qing and Fen Li: Dai Zhen's Ethical Reflection on "Xie Qing Brings out the Li"
ZHANG Xiao-kun
Journal of Chaohu University . 2022, (1): 22 -27 .  DOI: 10.12152/j.issn.1672-2868.2022.01.004