Effect of Experimental Conditions on Hydrothermal Synthesis of Goethite (α-FeOOH) Structure
HU Xu-zhao, ZHAO Jun, ZHOU Yu, ZHOU Fan-fan, YUN Shu-juan
Journal of Chaohu University . 2020, (3): 97 -103 .  DOI: 10.12152/j.issn.1672-2868.2020.03.015